Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jakie grzejniki dla kotła kondensacyjnego?

 

Kotły kondensacyjne pracują z najwyższą sprawnością przy niskich temperaturach wody grzewczej. Dla uproszczenia zagadnienia przyjmijmy że kocioł będzie kondensował (wykroplenie wody ze spalin i wysoka sprawność), gdy temperatura wody grzewczej powracającej do kotła będzie niższa od 57°C (tzw. punkt rosy).
 
Instalację ogrzewania budynku projektuje się na określoną temperaturę wody grzewczej np. dla grzejników 75/65 °C (75°C na zasilaniu instalacji, czyli temperatura wody grzewczej wychodząca z kotła do grzejników; 65°C na powrocie z instalacji - temperatura wody grzewczej powracająca do kotła z instalacji). Takie temperatury wody grzewczej będą potrzebne przy tzw. obliczeniowej temperaturze zewnętrznej – przy najniższych temperaturach jakie mogą występować w danej części kraju np. -16°C, -20°C itp.  

Czyli, przy temperaturze na zewnątrz budynku -16°C kocioł powinien ogrzać wodę zasilającą instalację grzewczą do 75°C aby zapewnić wymaganą temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach. Natomiast woda powracająca do kotła z instalacji będzie miała temperaturę 60°C.

Obliczeniowe temperatury zewnętrzne występują przez kilka do kilkunastu dni w okresie grzewczym. W zdecydowanie większej części okresu grzewczego temperatury zewnętrzne są znacznie wyższe, czyli do ogrzania budynku potrzebna jest woda grzewcza o niższej temperaturze.
 
Rysunek poniżej przestawia udział procentowy dni okresu grzewczego, w którym występują określone temperatury zewnętrzne, oraz jak zmienia się temperatura wody grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej w instalacji grzejnikowej zaprojektowanej na temperaturę 75/65°C: linia czerwona – temperatura wody grzewczej zasilającej instalację; niebieska – temperatura wody powracającej z instalacji do kotła.

 

Jak wynika z wykresu, nawet w instalacji zaprojektowanej na stosunkowo wysoką temperaturę wody grzewczej (75/60 °C), przy temperaturach zewnętrznych aż do ok. -11,5°C, temperatura powrotu wody grzewczej będzie na tyle niższa od punktu rosy, że kondensacja pary wodnej ze spalin będzie możliwa. Tak wiec, nawet przy typowej instalacji grzejnikowej można spodziewać się że kocioł kondensacyjny będzie pracował ze sprawnością ponad 100% przez zdecydowanie większą część okresu grzewczego.

Oczywiście, można zaprojektować grzejniki na niską temperaturę wody grzewczej np. 55/45°C i korzystać z wysokiej sprawności kotła w całym okresie grzewczym. Jednak takie grzejniki będą miały duże wymiary co przełoży się na wyższy koszt instalacji. Przykładowo, załóżmy że potrzebujemy grzejnik o mocy 1600 W, wybieramy grzejnik Uniwersalny typ 22 o wysokości 550 mm, wówczas jego długość wyniesie dla temperatur wody grzewczej 75/60°C: 1000 mm, a dla 55/45°C: 1800 mm.

Często stosuje się ogrzewanie mieszane – grzejniki i ogrzewanie podłogowe. Część wody powracającej z ogrzewania podłogowego miesza się z wodą powracającą z instalacji grzejników. W efekcie tego, do kotła dopływa woda o obniżonej temperaturze, co sprzyja kondensacji.

Podsumowując, stosując kocioł kondensacyjny możemy liczyć na spore oszczędności na kosztach ogrzewania nawet w typowej instalacji grzejnikowej zaprojektowanej na „normalną” temperaturę wody grzewczej. W takiej instalacji, jedynie przez kilka (kilkanaście) dni w okresie grzewczym kocioł będzie pracował ze sprawnością niższą od 100%, która i tak będzie wyższa od sprawności tradycyjnego kotła gazowego. 

Poniżej można zobaczyć jak zmienia się temperatura wody grzewczej dla różnych systemów ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej.
 
Instalacja ogrzewania podłogowego zaprojektowana na temperaturę wody grzewczej: 40/30°C. 
W całym zakresie temperatur zewnętrznych kocioł pracuje z kondensacją – sprawnością ponad 100%.

 

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zaprojektowana na temperaturę wody grzewczej: 75/60°C.

W tej instalacji kocioł będzie pracował z kondensacją do temperatury zewnętrznej wynoszącej –11,5°C, czyli przez ok. 264 dni w sezonie grzewczym, który trwa 280 dni.

 

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zaprojektowana na temperaturę wody grzewczej: 90/70°C.

Kocioł będzie pracował z kondensacją do temperatury zewnętrznej wynoszącej –2,5°C.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?