Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?

 

 „Pompa ciepła jest najtańszym w eksploatacji sposobem ogrzewania budynków - często możemy spotkać takie stwierdzenia. Jednak, najlepiej przekonać się na własne oczy jakie są rzeczywiste koszty ogrzewania pompą ciepła i zobaczyć jak pracuje instalacja.  

„Wizualizacji pracy instalacji z pompą ciepła” jest przykładem rozwiązania instalacji, pracującej w domu jednorodzinnym znajdującym się pod Opolem.

Jest to nowy budynek o powierzchni 200m2, w którym mieszkają cztery osoby. Zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi 11,3 kW (wskaźnik zapotrzebowania na ciepło: 56 W/m2). W całym domu zastosowano ogrzewanie podłogowe.  

Rozwiązanie instalacji 

 

Budynek ogrzewa pompa ciepła solanka/woda firmy Viessmann - VITOCAL 300 typ BW110, o mocy grzewczej 10,8 kW. Woda użytkowa ogrzewana jest w podgrzewaczu pojemnościowym VITOCELL 100-B o pojemności 300 litrów. Podgrzewacz wyposażony jest w dwa wymienniki ciepła połączone ze sobą (dwie wężownice grzewcze). Dodatkowym źródłem ciepła do ogrzewania c.w.u. jest grzałka elektryczna zabudowana w podgrzewaczu.

W instalacji zastosowano również zasobnik buforowy wody grzewczej VITOCELL 050 (VITOCELL 100-E) o pojemności 600 litrów.
Zasobnik buforowy jest to zbiornik, w którym magazynowana jest woda ogrzana przez pompę ciepła i dodatkowe źródła ciepła jeśli są, np. kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym, kocioł na paliwo stałe itp. Dopiero z zasobnika woda grzewcza zasila instalację ogrzewania budynku.

Zasobnik buforowy pozwala gromadzić tanie ciepło, na które akurat nie ma zapotrzebowania, np. z tańszej energii elektrycznej (taryfa nocna), z kotła na paliwo stałe czy kolektorów słonecznych. Instalacja grzewcza pobiera z zasobnika tyle ciepła ile w danej chwili potrzebuje aby zapewnić wymaganą temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach. 
Poza akumulacją taniego ciepła, zasobnik pełni również funkcję sprzęgła hydraulicznego. Zapewnia wymagany minimalny przepływ wody grzewczej przez pompę ciepła, niezależnie od przepływu wody w instalacji grzewczej. Dzięki temu, w okresie małego zapotrzebowania na ciepło budynku, eliminuje to częste załączanie i wyłącznie pompy ciepła zwiększając tym samym jej trwałość i wydłużając żywotność.

Ilość ciepła „wyprodukowanego” przez pompę ciepła mierzy oddzielny licznik. A, dwutaryfowy licznik energii elektrycznej mierzy jej zużycie przez pompę ciepła i wszystkie urządzenia pracujące w instalacji (grzałkę elektryczną, pompy obiegowe itp.).

Pompa ciepła pobiera ciepło z gruntu przez wymiennik pionowy, tzw. sondy gruntowe. Dwa odwierty, każdy o głębokości 91 m. Do każdego odwiertu wprowadzono wymiennik rurowy o łącznej długości ok. 430 m – pojedyncza rura PE40x3 w kształcie litery „U”. 

 

Koszty ogrzewania

Sezon grzewczy - 01.10.2017 - 01.04.2018

W tabeli są podane uśrednione dla sezonu grzewczego 2016/2017
Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie + 6,1 C
Średnia temperatura wewnątrz budynku w sezonie + 21,6 C
------------------------------------------------------------
Październik 2017
3,94 / 3,46 / 29% / 71% / 90zł / 0zł / Tz = + 10,6 C / Tw = + 21,6 C
Listopad 
3,85 / 3,40 / 29% / 71% / 175zł / 0zł / Tz = + 5,9 C / Tw = + 21,2 C
Grudzień 
3,75 / 3,32 / 30% / 70% / 260zł / 0zł / Tz = + 2,8 C / Tw = + 21,4 C
Styczeń 
3,72 / 3,26 / 31% / 69% / 212zł / 52zł / Tz = + 1,4 C / Tw = + 21,4 C
Luty 
3,74 / 3,28 / 30% / 70% / 206zł / 0zł / Tz = + 4,2 C / Tw = + 21,5 C
Marzec 
3,72 / 3,28 / 30% / 70% / 157zł / 0zł / Tz = + 6,8 C / Tw = + 21,7 C
Kwiecień 
3,73 / 3,26 / 31% / 69% / 95zł / 0zł / Tz = + 11,1 C / Tw = + 22,2 C
-------------------------------------------------
Budynek z układem pompy ciepła rozliczany jest w taryfie G12g
-------------------------------------------------
Podsumowanie okresu od 1.10.2016 do 01.04.2017
COP pompy: 3,72
Wsp. sprawności całej instalacji: 3,28
Udział energii elektrycznej: 30%
Udział energii z otoczenia: 70%
Energia cieplna wytworzona przez pompę ciepła: 51357 MJ

Zużycie energii w taryfie dziennej: 210 kWh
Zużycie energii w taryfie nocnej: 4138 kWk
Koszt zużytej energii w taryfie G12g: 1367zł
(w tym na podgrzew ciepłej wody: 233 zł) 
Dodatkowy, obliczeniowy koszt energii pompy ciepła potrzebnej do pokrycia energii wytworzonej w wyniku spalania drewna: 52zł
--------------------------------------------------
Godziny pracy pompy ciepła:
02.30 - 03.00 Przygotowanie c.w.u. przez pompę ciepła
15.00 - 15.15 Przygotowania c.w.u. przez pompę ciepła
00.00 - 04.30 Ogrzewanie
Godziny pracy pompy obiegu grzewczego:
00.30 - 05.00
--------------------------------------------------
Pompa obiegu pierwotnego pracuje na biegu III - 200 W
Pompa wtórna pracuje na biegu II  - 68 W
Pompa obiegu grzewczego pracuje na biegu III - 70 W
Pompa z kotła na bufor wody grzewczej pracuje na biegu II - 67 W
(poza licznikiem energii elektrycznej)
Pompa z kotła na bufor cwu pracuje na biegu II - 67 W
(poza licznikiem energii elektrycznej)
-------------------------------------------------
USTAWIENIA CD60

Pompa Ciepła:
Temperatura normalna:  22,0 C
Temperatura zredukowana: 16 C
Regulacja stałowartościowa - NIE
Charakterystyka:
Max. temperatura regulacji:  48 C
Histereza regulacji:  1 C
Tolerancja regulacji:  1 C
Min. czas pracy: 30 min
Maksymalny czas pracy: 90 min
Min. czas włączenia sprężarki: 5 min
Wyprzedzenie pompy ład.: 1 min
Wyprzedzenie pompy obwodu pierwotnego: 40 s
Dogrzanie: 45 min

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Temperatura c.w.u.: 50 C
Wybór trybu pracy: zegar
Temperatura c.w.u. max: 51 C
Temperatura c.w.u. min: 25 C
Histereza: 1 C
Priorytet c.w.u.: TAK
2 źródło ciepła: TAK
Temperatura 2 źródła ciepła: 70 C

MIESZACZ
Temperatura normalna: 20,7 C
Temperatura zredukowana: 16 C
Funkcja: Ogrzewanie
Nadw. ładowania: TAK
Nadw. ładowania: 2 C
Temperatura zasilania max: 50 C
Pasmo impulsowe: 4 C
Pasmo martwe: 2 C
Długość okresu: 20 s
Priorytet c.w.u.: ZAL

Podsumowanie pracy instalacji

Ponad 70% ciepła potrzebnego do ogrzewania pompa ciepła pobiera ze środowiska naturalnego – jest to darmowa energia odnawialna z gruntu, a jedynie w 30% wykorzystywana jest energia elektryczna 

Pompa ciepła pracuje głównie w godzinach obowiązywania tańszej taryfy (nocnej). Nadwyżki ciepła magazynowane są w zasobniku buforowym wody grzewczej i wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń w czasie obowiązywania droższej taryfy (dziennej) 

Pompa ciepła pracuje w ciągu roku do 1500 godzin – jej żywotność wyniesie ponad 50 lat

Instalacja pracuje bezobsługowo, która sprowadza się jedynie do odpowiednich ustawień regulatora

Pompa ciepła na żywo

Na żywo można zobaczyć jak pracuje opisana instalacja, na:

WIZUALIZACJA

Umożliwia obserwację:

  • ilość ciepła dostarczonego przez pompę ciepła
  • zużycie energii elektrycznej wszystkich urządzeń pracujących w instalacji
  • temperatur w poszczególnych miejscach instalacji
  • średniej temperatury zewnętrznej i w budynku
  • liczby godzin pracy pompy ciepła i pozostałych urządzeń
  • które urządzenia są w danej chwili załączone lub wyłączone

Wskazówka: 

Odświeżanie danych na ekranie występuje co 1 minutę. 
Dla poprawnej prezentacji wymagana jest rozdzielczość ekranu min. 1024x768 px.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?